Utdanning og kurs

2011-2012: Arbeid ved eget atelie med veiledning av Heidi Øiseth

2010-2011: Personlig kunstutvikling ved Nydalen Kunstskole, Oslo

2009- 2011: Kunstfagutdanning ved Nydalen Kunstskole, Oslo

2009 – : Aktmaling, Hazel Zoan

2009-2010: Maleskole, Jørgen Dukan

2009: Selvportrett, Jan Ove Tuv

2006 – 2007: Kreativt kurs med akryl, Eva Lindalen Berntsen

Ellers div. andre malekurs gjennom mange år